Blok přesunut


Vážení čtenáři. Tento blok byl přesunut na novou adresu http://blok.kurzy-uml.cz. Zde ještě chvíli budou staré články, nové však již vycházejí pouze na novém místě. Prosím, upravte si své záložky.pátek 3. února 2012

Změny v UML 2.3 oproti UML 2.2

Při pročítání UML verze 2.3 a psaní nových textů pro OCUP.CZ jsem narazil na pár změn v UML 2.3 proti předchozí verzi. Nejsou tu samozřejmě vypsány všechny, ale jen takové, které mě (jakkoliv) zaujaly. Nejvíce se starám o balík Classes::Kernel.
 • Kapitola 5: Byla odstraněna původní relativně bezvýznamná věta a nyní se zabývá významem slov typu „musí“, „nesmí“, „měl by“, apod. Jde o odkaz na RFC 2119. Dále se zabývá anotacemi v některých příkladech uvedených ve standardu.
 • Kapitola 7, Diagram 7.9
  • Role u Property již neobsahuje subsets feature.
  • Třída Classifier má nový atribut isFinalSpecialization: Boolean
  • Třída Generalization má nový atribut isSubstitutable: Boolean [0..1] = true
 • Kapitola 7.3.3: V třídě Asociation přibyla věta v úvodním popisu: A link is a tuple with one value for each end of the association, where each value is an instance of the type of the end.
 • Kapitola 7.3.4: Změněn popis asociační třídy a sémantika.
 • Kapitola 7.3.8: Třída Classifier má nový atribut isFinalSpecialization (viz popis klasifikátoru).
 • Kapitola 7.3.11: V popisu sémantiky třídy DataType je místo slovíčka „equal“ používáno „same“. Jde tedy o drobné zmírnění podmínek, v mém českém překladu bez dopadu na význam.
 • Kapitola 7.3.35: Rozšíření definice atributů třídy OpaqueExpression.
 • Kapitola 7.3.40: Změny v pravidlech třídy PackageMerge. Je vhodné si pročíst, ale stále platí to, co je uvedeno v textu.
 • Kapitola 7.3.46: Popsán vliv atributu isLeaf třídy RedefinableElement na operaci spojení balíků (třída PackageMerge).

Žádné komentáře:

Okomentovat