Blok přesunut


Vážení čtenáři. Tento blok byl přesunut na novou adresu http://blok.kurzy-uml.cz. Zde ještě chvíli budou staré články, nové však již vycházejí pouze na novém místě. Prosím, upravte si své záložky.pondělí 9. července 2012

Import prvků do Enterprise Architecta

Ne každý zaměstnanec v rámci jedné společnosti používá tytéž nástroje. Management či zadavatelé si často vystačí s aplikacemi ze sady Microsoft Office. Jenže lidé na IT si nechtějí nechat vzít své hračky a tak se snaží vstupy od zadavatelů přesýpat do jiných aplikací. Enterprise Architect tomu dokáže výrazně pomoci.

Zůstaňme však stále ve směru z aplikací Microsoft Office do Enterprise Architecta. Existují sice lepší cesty přes formát XMI, ale tím se (prozatím) zabývat nebudeme, neboť běžný uživatel toto nedokáže. Naší klíčovou aplikací dnes bude Excel.

V Excelu lze tvořit mnoho pěkných věcí, ale přiznejme si, že např. na správu požadavků to není úplně ideální nástroj (byť se někde používá). Nebude tedy od věci podívat se, jak právě požadavky z Excelu přenést do „éáčka“. Vezměme si jako příklad požadavky na nové auto. Každé oddělení má trochu jinou představu o tom, které parametry má nový vůz obsahovat, ale to není v tuto chvíli náš boj. Vše může vypadat např. takto:Lze vidět, že máme požadavky rozdělené dle oddělení (zde manžel, manželka, dcera a syn), přičemž v oddělení syn máme dva zaměstnance (Tomáše a Jakuba). Každý ze zaměstnanců má své požadavky.

Co s tím? Abychom mohli požadavky do EA přenést, musíme nejprve s textem ještě něco málo udělat. Přidejte si proto poslední sloupec, nazvěte jej např. Typ a na každý řádek dejte hodnotu Requirement (vysvětlím záhy). Soubor si můžete i stáhnout. Nyní si uložte (nebo stáhněte) celou tabulku ve formátu CSV a přepněme se do Enterprise Architecta. Tam si v Project Browseru vytvořte balík, do kterého chcete požadavky importovat a přes pravé tlačítko zvolte Import/Export ► CSV Import/Export… Zobrazí se dialog podobný tomuto:První krok, který uděláme (a jen jednou, netřeba jej opakovat při každém dalším importu souboru s touže strukturou), je vytvoření si definice našeho importu. Tím nástroji řekneme, co má v souboru hledat. Stiskněte tedy tlačítko Edit/New… a zobrazí se dialog pro definici importu:Postupujte podle těchto kroků:
 1. Zadejte název vaší definice.
 2. Zvolte oddělovat záznamů v souboru.
 3. Můžete vložit poznámku k vaší definici a stejně tak výchozí soubor, který se pokaždé bude nabízet (a bude možné změnit).
 4. Výchozí směr (rozbalovací seznam Default Direction) bude Import.
 5. Pole Default Types nechte prázdný (Název pole je zavádějící, ve skutečnosti se sem zadávají typy, které se mají importovat, ostatní se ignorují. Pokud je prázdné, pracuje se se všemi typy.).
 6. Zaškrtávací políčko Preserve Hierarchy nechte nezaškrtnuté (ještě se k němu vrátím).
 7. A nyní se dostaneme k tomu, že nadefinujeme význam všech sloupců, které v souboru máme. Postupně zadejte tato pole:
  1. Name
  2. Author
  3. Priority
  4. Notes
  5. Type
 8. Stiskněte Save a následně Close, čímž se vrátíte do předchozího dialogu.

Tady již zvolte vaši definici importu a uvidíte, že se jednotlivá pole nastaví dle toho, co jste zadali. Zbývá stisknout tlačítko Run a chvíli nedýchat. Pokud jste vše provedli správně, do vašeho balíku se dostaly všechny vaše požadavky. Uzavřete dialog stiskem tlačítka Close a podívejte se do Project Browseru, co se nám tam objevilo. Uvidíte tam několik požadavků s názvem „Dcera“, „Syn“ atd:


Není to moc přehledné, co říkáte? Ještě, než se pustíme do úpravy, otevřete si libovolný požadavek. Dostanete dialog podobný tomuto:Pokud se podíváte pořádně, pak zjistíte, že se nám přenesl název požadavku, jeho autor a popis, ale chybí nám priorita. To by nás asi doma nepochválili.

Nejprve vyřešíme prioritu. Ta je definována seznamem hodnot, který můžeme libovolně měnit anebo mu přizpůsobit náš soubor exportovaný z Excelu. Pokud zvolíme tu první možnost, pak se podívejte do menu Settings ►Project Types ►General Types… a přepněte se na záložku Priority. Zde si můžete se seznamem pohrát tak, jak potřebujete. Jestliže volíte druhou možnost, pak se na uvedený dialog podívejte také, ať víte, z čeho můžete vybírat.

Nyní k našemu souboru v Excelu. První věc, která nás může dráždit, je název požadavku, který se opakuje. To není dobré. Zde doporučuji přesvědčit zadavatele, ať si svůj požadavek pojmenují. Buď nějak rozumně, nebo třeba číslem. Přidáme tedy do Excelu sloupeček pro název požadavku.

Druhá věc není na první pohled zřejmá. Pokud budou mít (a že budou) manželka s dětmi požadavků hodně, pak se v nich budete hůře orientovat. Zkusme si tedy udělat jednoduchou hierarchickou strukturu a rozdělit si požadavky do balíků podle jednotlivých členů rodiny.

Hierarchická struktura v souboru pro Enterprise Architect se dělá tak, že poslední dva sloupce se jmenují CSV_KEY a CSV_PARENT_KEY. V tom prvním je jedinečný klíč, který určuje daný řádek. V tom druhém je pak odkaz na rodiče. Předchozí příklad je rozšířen na následujícím obrázku (můžete si taktéž stáhnout xlsx i csv soubor). Jednotlivým členům rodiny necháme vytvořit balík a relevantní požadavky se pak na něj odkazují, čímž říkáme, že do nich patří.Na základě této změny pak musíme samozřejmě upravit i definici importu: důležité je zaškrtnout políčko Preserve Hierarachy a upravit položky, které importujeme. Pokud vše nastavíte správně, můžete dostat v Project Browseru balíky podobné těmto:Uznejte sami, že to už je mnohem příjemnější, než náš první výsledek.

Jak to funguje v praxi? Samozřejmě ne tak ideálně jako v tomto modelovém příkladě. Od zadavatele těžko můžeme chtít zadávat věci jako typ elementu k importu nebo hierarchickou strukturu. Jednou z možností je udělat si nějaké vzorečky a překlápět si požadavky na zvláštní list v excelovém souboru. Druhou je nechat zadavatele využít dobrodiní Wordu a nechat je psát požadavky v něm. Překlopení do Enterprise Architecta už je trochu složitější, ale i tak to jde. Ukážu to příště.

Poznámka 1: Popsané importování lze použít pro základní elementy, ne však např. pro jejich atributy. Pro to slouží již v úvodu zmíněný formát XMI.

Poznámka 2: Pro ukázky byl použit Enterprise Architect verze 9.3.933.

Žádné komentáře:

Okomentovat