Blok přesunut


Vážení čtenáři. Tento blok byl přesunut na novou adresu http://blok.kurzy-uml.cz. Zde ještě chvíli budou staré články, nové však již vycházejí pouze na novém místě. Prosím, upravte si své záložky.pondělí 13. února 2012

Změny v UML 2.4.1 oproti UML 2.3

V UML 2.4.1 ze srpna 2011 (betu 2.4 můžeme ignorovat) došlo k poměrně dosti změnám v diagramech. V mnoha se do diagramu přidaly (existující) třídy, takže je to obecně hůře čitelné a je třeba trávit více času nad jednotlivými diagramy. Obzvláště nečitelný je např. diagram strukturovaného uzlu (Activities::StructuredActivities). Připadne mi to značně kontraproduktivní. Opět uvádím změny především z Classes::Kernel.
 • Kapitola 7: Drobné změny v úvodní kapitole Reusing packages from UML 2 Infrastructure.
 • Kapitola 7: Změna v diagramu Expressions diagram of the Kernel package. Přibyla třída LiteralReal.
 • Kapitola 7: Změna v diagramu Classifiers diagram of the Kernel package. Jde především o pojmenování rolí tříd v asociacích.
 • Kapitola 7: Jinak zakreslen diagram Features diagram of the Kernel package. Jinak a mnohem hůř. Zobrazení několika tříd vícekrát „pro lepší čitelnost“ tu čitelnost naopak zhoršili. Navíc z obrázku vyhodili výčet ParameterDirectionKind a nedali nikam jinam. V textu knihy jsem jej v obrázku záměrně nechal. Dále zde není zakreslena třída ValueSpecification, která byla přesunuta do diagramu Operations diagram of the Kernel package.
 • Kapitola 7: Překreslen diagram Operations diagram of the Kernel package. Zásadní změna je v tom, že jsou zde více formalizované výchozí hodnoty všech atributů třídy Operation. Oproti předchozímu mi tento naopak připadne obsažnější než v předchozí verzi a to bez zhoršení čitelnosti.
 • Kapitola 7: Překreslen diagram Classes diagram of the Kernel package, přidání výchozích hodnot atributů tříd Property a Association.
 • Kapitola 7: V diagramu DataTypes diagram of the Kernel package přibyla vazba mezi třídami EnumerationLiteral a Enumeration
 • Kapitola 7: V diagramu The Packages diagram of the Kernel package došlo k pár drobným, nevýrazným změnám.
 • Kapitola 7: Překreslen diagram Contents of Dependency package. Jde ale o čuňárnu. V původních verzích bylo (zcela správně) používáno kvalifikovaných jmen u relevantních tříd. Dnes je tam pouze v závorce uvedeno, ze kterého balíku třída pochází. Není to dobrý příklad, jak kreslit diagramy podle UML. V textu používám lepší zápis. Jinak ale jde o zpřehlednění a při čtení se lépe hledají souvislosti. Vypadla (jen ze zápisu, nikoliv ze standardu) asociace mezi třídami NamedElement a Namespace.
 • Kapitola 7: Překreslen diagram Contents of Interfaces package.
 • Kapitola 7.3.38: Třída Package má nový atribut URI.
 • Kapitola 7.3.45: Třída Property má nový atribut isID.
 • Kapitola 7.3.55: Třída ValueSpecification má novou metoda realValue(). Ta souvisí s novou třídou LiteralReal.
 • Kapitola 7.3.39: Třída PackageableElement má opravenou výchozí hodnotu atributu visibility z false na public (původní hodnota byla chybou standardu).
 • Kapitola 7.3.29: Přibyla nová třída LiteralReal.
 • Až do UML 2.3 byla kapitola PrimitiveTypes součástí superstruktury. UML 2.4.1 ji však přesunulo do infrastruktury. Pro znalost primitivních datových typů je tedy třeba sáhnout do 13 kapitoly infrastruktury. Další novinkou v této oblasti je nový typ Real. V superstruktuře (balík Classes::Kernel) pak najdeme odpovídající třídu LiteralReal a dále novou motody třídy ValueSpecification nazvanou realValue().