Blok přesunut


Vážení čtenáři. Tento blok byl přesunut na novou adresu http://blok.kurzy-uml.cz. Zde ještě chvíli budou staré články, nové však již vycházejí pouze na novém místě. Prosím, upravte si své záložky.pátek 22. června 2012

Export a import RTF šablony pro generování dokumentace

Převedení vámi vytvořené šablony RTF reportu z jednoho projektu (EAP soubor) do druhého je poměrně jednoduchý krok, ale je třeba vědět, kam šáhnout.

Export šablony

 1. Možnost uložení šablony na disk mnoho uživatelů Enterprise Architecta hledá v dialogu Generate Documentation (ukážeme si záhy) nebo v editoru šablony. Tam však hledají marně. Je třeba si nalézt dialog Export Reference Data. Ten zobrazíte z menu ProjectModel Import/Export díky položce Export Reference Data… (pozor na to, že v dřívějších verzích EA zmíněnou položku najdete v menu Tools)
 2. V tomto dialogu najděte položku Templates – RTF Document a označte ji.
 3. Stiskněte tlačítko Export.
 4. EA se vás zeptá na soubor, do kterého budou uloženy všechny vaše uživatelské RTF šablony.
 5. Předpokládejme, že se vše povedlo, EA vám to dá na vědomí.
 6. Jestliže nechcete předávat všechny šablony, ale jen některé, pak je třeba vygenerovaný soubor upravit. Jde o XML formát, takže úprava bude jednoduchá: Smažte všechny elementy <DataRow>, které neobsahují potřebné šablony (hledejte dle názvu šablony v atributu value elementu <Column> názvu DocName (příklad: <Column name="DocName" value="My template for Requirements"/>).

Import šablony

Importovat šablonu lze dvěma způsoby:
 1. Importem referenčních dat
  1. V menu ProjectModel Import/Export zvolte položku Import reference data… Zobrazí se dialog podobný tomuto:
  2. Zadejte soubor, který jste získali při exportu.
  3. Po načtení se zobrazí hlavní části ze souboru, označte (v tomto případě jedinou) položku Templates – RTF document.
  4. Stiskněte tlačítko Import.
  5. O úspěšném importu jste informování.
 2. Importem šablony
  1. Z menu ProjectDocumentation vyberte položku Rich Text Format (RTF) Report… (případně stiskněte F8), zobrazí se dialog Generate Documentation.
  2. Přepněte se na záložku Templates
  3. Tam zvolte tlačítko Import From Reference File.
  4. Zobrazí se dialog stejný jako v předchozím postupu, použijte ho tedy.
  5. V seznamu šablon se pak zobrazí všechny nově importované šablony.
Poznámka: Postup a obrázky odpovídají EA verze 9.3.933.