Blok přesunut


Vážení čtenáři. Tento blok byl přesunut na novou adresu http://blok.kurzy-uml.cz. Zde ještě chvíli budou staré články, nové však již vycházejí pouze na novém místě. Prosím, upravte si své záložky.středa 26. listopadu 2014

Diagram aktivit: Aktivita nebo akce?

Jedním z poměrně hloupých nedostatků UML je, že aktivita i akce mají stejnou základní notaci. Jednou z naprosto neakceptovatelných chyb Enterprise Architekta je, že uživatelům dovoluje zaměňovat aktivity a akce. A nedostatkem uživatelů UML je, že si myslí, že stejná notace uvedených prvků znamená i jejich stejnou sémantiku. Co je tedy z pohledu UML standardu správně a jak vhodně modelovat aktivity a akce v uvedeném nástroji?

Aktivita popisuje libovolné chování pomocí orientovaného grafu, tj. pomocí uzlů a orientovaných hran, které jsou aktivitě podřízené (aktivita je vlastní). Uzly se dělí do tří velkých skupin: řídící, objektové a ty, které něco vykonávají. Jedním typem takových vykonávacích uzlů jsou právě akce. Akce jako taková je dále nedělitelný krok dané aktivity (tímto krokem ovšem může být volání jiné aktivity, ukážeme si dále). Předávání řízení mezi akcemi se děje pomocí tzv. přechodových hran, přičemž UML definuje řídící a objektové hrany. Důležité je dále vědět, že přechodová hrana může být pouze mezi uzly, které vlastní stejná aktivita, která současně vlastní i danou hranu. Jinými slovy, nesmí se stát, že byste namalovali hranu, která vede z uzlu jedné aktivity do uzlu jiné aktivity.

Ukažme si jednoduchý příklad:


Na diagramu je aktivita pojmenovaná „Udělej čaj“, která vlastní, kromě jiného, pět akcí. Tyto akce jsou dále nedělitelné (myšleno v našem modelu, který, jak jistě víte, poskytuje zjednodušený pohled na reálný svět). Jak jsem říkal, notace obou elementů je v této základní podobě shodná. První častou chybou uživatelů EA je skutečnost, že místo akcí používají aktivity. To je špatně! Proč je to špatně, samozřejmě vysvětlím kousek níž.

Pojďme ale prozatím o krok dál. Co se má stát, pokud má sekretářka udělat šéfovi čaj a přinést jej s návrhem dopisu pro představenstvo společnosti? Nejprve ukážu to, co udělá většina nepoučených analytiků:

Co je na obrázku špatně? Řídící tok směrem k aktivitě a poté od aktivity. Ten totiž z definice může vést pouze mezi uzly diagramu aktivit, nikoliv však mezi aktivitami nebo od aktivity k něčemu jinému (akci, rozhodovacímu uzlu…).

Jak to však má být správně? UML mj. definuje akci typu CallBehavior. Jejím úkolem je zavolat některé jiné chování. Notace přidává do pravého dolního rohu „vidličku“ v případě volání jiné aktivity. Akci určíme, které chování má zavolat:

Pokud vám to připadne divné, tak vězte, že taková akce nedělá nic jiného, než že synchronně zavolá jinou aktivitu. Zavolání jiné aktivity je tedy jeden, dále nedělitelný krok. Teď už by vám to tedy mělo být jasnější.

Proč tomu tak je?

Dosud jsem tu jen povídal, jak to má být správně. Ještě než ukážu, jak se s tím vypořádat v EA, řeknu vám, proč je to tak správně. K tomu mi bude sloužit UML 2.5 (druhá beta), ale tytéž informace najdete na podobných místech i ve starších verzích UML 2.x.

Nejprve nahlédněme na základní diagram metatříd pro aktivity:


Na něm vidíme, že opravdu aktivita (metatřída Activity) vlastní uzly (metatřída ActivityNode) a hrany (metatřída ActivityEdge). Dále shledáme to, že hrany vycházejí z nějakého takového uzlu a vedou do nějakého uzlu (dvě asociace mezi ActivityNode a ActivityEdge).

Abych potvrdil další správnost mého výkladu, musíme zjistit, zda aktivita (metatřída Activity) je specializací – ne nutně přímou – metatřídy ActivityNode. Pokud by byla, pak lze vést hranu do a z aktivity. Pokud nikoliv, pak hrana do aktivity vést nesmí (jestliže znáte principy objektově orientovaného návrhu, tak plně rozumíte právě napsanému textu). Důkaz lze provést procházením standardem nebo v EA načtením metamodelu. Pokud věříte mně, pak vám stačí následující obrázek:

Je aktivita, třeba i nepřímou, specializací metatřídy ActivityNode? Nikoliv. Tedy platí tvrzení, že hranu mezi aktivitou a čímkoliv dalším udělá jen ten, kdo neumí UML, nebo ten, kdo si nepřečetl tento článek. A EA mu takovou čuňárnu umožní.

Konečně pro formu si můžete sami dohledat, zda může být hrana mezi uzly různých aktivit (nápověda: hledejte omezení source_and_target metatřídy ActivityEdge).

Jak správně pracovat s EA?

 

Nové modelování 

Začínáte-li nový model nebo vytváříte nový diagram aktivit, pak máte víceméně cestu umetenou. Pro aktivitu použijte v ToolBoxu prvek Activity, pro akci Action.


Pokud akci přetáhnete na diagram, Enterprise Architect vám dát na výběr, který typ akce chcete. Pokud jej nechcete blíže specifikovat, použijte volbu Atomic. Jestliže chcete zavolat jiné chování, vyberte položku Call Behavior.


EA vám zobrazí dialog, ze kterého dané chování vyberete.


Již existující elementy

V případě, že již máte špatně namodelovaný diagram aktivit, kde jste místo akcí používali opět aktivity, ani zde není moc co ztraceno. Označte špatně použitou aktivitu a v menu Element -> Advanced -> Change Type… lze změnit typ prvku.


Bohužel to nefunguje pro více než jeden element najednou.

Závěrem

Je třeba si zapamatovat tři zásadní pravidla:
  • Aktivita není totéž, co akce.
  • Řídící i objektové toky lze modelovat pouze mezi uzly téže aktivity, nikoliv však mezi aktivitami.
  • Chceme-li použít „kód“ jiné aktivity, použijeme k tomu akci CallBehavior.